Identiteit


 

De vroegere armoede en daarmee de armenzorg is schijnbaar bijna verdwenen, doordat de overheid deze taken door middel van sociale wetgeving grotendeels heeft overgenomen. Toch worden er nog wel eens stille noden ontdekt die om steun en bijstand vragen. Soms kan in die gevallen de weg worden gewezen naar die organisaties waarvan men op grond van wettelijke bepalingen een uitkering kan ontvangen. Maar er zijn ook gevallen waar directe hulp van de diaconie noodzakelijk is en deze ook daadwerkelijk wordt verleend. In voorkomende gevallen is de diaconie gaarne bereid nadere informatie te verstrekken. Ook de nood buiten onze gemeente- en landsgrenzen heeft de aandacht van de diaconie. Zo wordt veel financiële steun verleend aan instellingen in binnen- en buitenland, die zich inzetten bij de hulpverlening in gebieden die door natuurrampen, hongersnoden, oorlogsgeweld enz. getroffen zijn.

 

Tekst van de week

Op weg naar Pasen

Hij leeft! in majesteit omhoog;
Hij leeft! op Hem rust steeds mijn oog;
Mijn Heiland pleit voor mij!
Zijn liefde vult mijn kinderhart;
Hij leeft! dit neemt weg al mijn smart,
Mijn Heiland leeft voor mij.
(Joh. de Heer lied 113 vers 2)
Het lied is hier te beluisteren.