Identiteit


 

Namens de diaconie heeft een diaken zitting in de Identiteitsraad van Woon- en Zorgcentrum 'De Boskamp' te Epe, Albert Schweitzerlaan 25, 8162 DS, Epe, tel. 615522.

Voor opname in het verzorgingstehuis of voor het betrekken van een zorgwoning moet men geïndiceerd worden door de indicatiecommissie.

 

Verder wordt de diaconie vertegenwoordigd in het bestuur van de Stichting 'De Oener Hof' te Oene. Deze stichting heeft ten doel het bevorderen van een goede huisvesting van ouderen in Oene. Er zijn in 1990 voor ouderen 11 woningen met een gemeenschappelijke ruimte gebouwd aan de Ds. Doornenbalstraat en de Keizerstraat. 

 

Klik hier voor wie namens de Diaconie zitting hebben in de Identiteitsraad van Woon- en Zorgcentrum 'De Boskamp' te Epe en in het bestuur van stichting 'De Oener Hof'.

 

Tekst van de week

‘Zing voor de Heere een nieuw lied, zing voor de Heere, heel de aarde. Zing voor de Heere, loof Zijn Naam, breng de boodschap van Zijn heil van dag tot dag’. (Ps.96:1 en 2)