Actueel


solidariteitskas.pngInning bijdrage solidariteitskas voortaan in juni

Voor degene die de volmacht tot automatische incasso heeft ingeleverd: dit jaar wordt de bijdrage over 2024 D.V. half juni automatisch van uw rekening afgeschreven.

Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren, toen vond de incasso zo ongeveer in december plaats, maar voor velen is dit een drukke maand. Vandaar de aanpassing. Het is ook de bedoeling dat voortaan de brief over het handmatig voldoen van de bijdrage van de solidariteitskas per juni gaat plaatsvinden. Dit ook om bovenvermelde reden. Alvast hartelijk dank voor uw en jouw bijdragen.
Uw College van Kerkrentmeesters

Tekst van de week

‘ … en u zult Mijn getuigen zijn’. (Hand.1:8)