Identiteit


Een ambtsdrager met bijzondere opdracht is de scriba. De scriba is de secretaris van de Kerkenraad en het Moderamen. Hij voert de administratie van de kerkenraad, maakt uitnodigingen, agenda’s en verslagen van vergaderingen en bijeenkomsten door of met de Kerkenraad. Hij nodigt voor het preekrooster gastpredikanten uit voor de erediensten.

 

Contactgegevens scriba

Tekst van de week

‘Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid. (Joh.11:25 en 26a)