Identiteit


Een ambtsdrager met bijzondere opdracht is de scriba. De scriba is de secretaris van de Kerkenraad en het Moderamen. Hij voert de administratie van de kerkenraad, maakt uitnodigingen, agenda’s en verslagen van vergaderingen en bijeenkomsten door of met de Kerkenraad. Hij nodigt voor het preekrooster gastpredikanten uit voor de erediensten.

 

Contactgegevens scriba

Tekst van de week

Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt (Jesaja 41:10)