Identiteit


 

De verkiezing van de kerkenraad (ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester en diakenen) en van kerkrentmeesters geschiedt in onze gemeente sinds 2004 door de lidmaten, waarbij de kerkenraad dubbeltallen stelt, nadat eerst aan de gemeenteleden gelegenheid is gegeven om aanbevelingen van lidmaten in te dienen, die naar hun mening voor verkiezing in aanmerking komen.

Bij de zogenaamde “zesjaarlijkse stemming” (eerstvolgende in 2016) hebben de gemeenteleden recht van stemming over het verloop van de verkiezing van ambtsdragers.

 

Tekst van de week

‘Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid. (Joh.11:25 en 26a)