Identiteit


 

Volgens de Kerkorde is aan de herder en leraar toebetrouwd de verkondiging van het Woord, de bediening van de Sacramenten, de dienst der gebeden, de leiding van de kerkdiensten, het afnemen van de openbare belijdenis van het geloof, de bevestiging van ambtsdragers en van hen die in een bediening gesteld worden, de kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk, de leiding van de ambtelijke vergaderingen der Kerk, zo hij daartoe geroepen wordt en voorts met medewerking van de ouderlingen de herderlijke zorg, de catechese, de arbeid onder hen, die van het Evangelie vervreemd zijn, het medewerken aan de geestelijke vorming van de jeugd en met de ouderlingen te samen het opzicht over de gemeente.

 

Contactgegevens predikant

 

Tekst van de week

Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt (Jesaja 41:10)