Identiteit


Voor allen die zich willen voorbereiden op het afleggen van openbare belijdenis van het geloof in het midden van de gemeente is er gelegenheid belijdeniscatechisatie te volgen. Er wordt van uitgegaan, dat men daar voor ten minste twee jaar de gewone catechisaties heeft gevolgd. Voor personen boven de 23 jaar en voor gehuwden kan hiervan worden afgeweken. Indien gewenst is vooraf een gesprek met de predikant, wijk - of jeugdouderling mogelijk. De belijdeniscatechese duurt als regel één winterseizoen, wat niet inhoudt dat ook aan het eind van het seizoen daadwerkelijk belijdenis moet worden afgelegd.

Men heeft alle vrijheid om bijvoorbeeld te besluiten om nog een seizoen "mee te doen", aleer zijn of haar jawoord te geven.

In de week voor de openbare belijdenis vindt de zogenaamde aannemingsavond plaats, waar naast de predikant enige leden van de kerkenraad bij aanwezig zijn.

Tijdens de wekelijkse avonden verdiepen we ons in de Bijbelse Boodschap en geloofsleer en bespreken we in een openhartige sfeer de vragen daaromtrent en andere zaken, die de toe-eigening van het heil en het leven tot eer van God betreffen.

 

Tekst van de week

Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt (Jesaja 41:10)