Identiteit


Wanneer u om één of andere reden een bezoek van de predikant wenst, kunt u dat te allen tijde aan hem doorgeven. U wordt verzocht dit bij voorkeur ’s morgens voor 10.00 uur kenbaar te maken. Bij afwezigheid kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad of uw wijkouderling. Het is een goede zaak als u hem op de hoogte stelt van droefheid en vreugde, van zorg en zegen. Verstuurt u kaarten e.d. zet uw kerk dan op uw adreslijst.

 

Tekst van de week

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam ….. Raadsman, Sterke God’(Jesaja 9:5)