Identiteit


 

Naast de predikant is er een pastoraal medewerker/catecheet, die hem terzijde staat bij zijn vele pastorale arbeid.

De pastoraal medewerker bezoekt zieken, bedroefden en eenzamen. Verder is hij actief in het kringwerk.

De catecheet geeft een aantal uren catechisatie.

 

Tekst van de week

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam ….. Raadsman, Sterke God’(Jesaja 9:5)