Identiteit


 

Het wordt op prijs gesteld dat u ziekte thuis of opname in en/of ontslag uit het ziekenhuis doorgeeft aan de predikant. In tijd van vacature kunt u dit doorgeven aan de scriba of wijkouderling. Predikant en kerkenraad willen graag in moeilijke en vreugdevolle dagen met u meeleven. Dit kan echter niet wanneer zij niet op de hoogte zijn. Tijdige berichtgeving voorkomt misverstanden en/of vergeefse reizen naar het ziekenhuis. De namen van hen die in het ziekenhuis verblijven worden iedere week in de Hervormde Kerkbode vermeld en genoemd in de voorbeden.

 

Tekst van de week

Maak u gereed om uw God te ontmoeten’ (Amos 4: 12b)