Identiteit


De ouderlingen proberen één keer per drie jaar huisbezoek te doen bij elk hervormd gezin. Dit heeft ten doel de gemeente te bouwen en toe te rusten in de dienst des Heeren. Vooraf wordt er contact met de betrokkene(n) opgenomen. Het zou fijn zijn als u hen daarbij zoveel mogelijk ter wille zou zijn.

Misschien kunt u andere dingen in uw agenda hiervoor verzetten. Mocht u om één of andere reden tussentijds huisbezoek wensen, dan kunt u dit melden bij uw wijkouderling. Nieuw-ingekomenen krijgen als regel "versneld" huisbezoek.

Het is wenselijk dat tijdens het huisbezoek het gehele gezin aanwezig zou kunnen zijn. Dus ook de eventuele kinderen. De wijkouderling wil ook graag met hen over geloofs- en levensvragen spreken!

 

Tekst van de week

Maak u gereed om uw God te ontmoeten’ (Amos 4: 12b)