Identiteit


Op verzoek (van de predikant) worden voor bijzondere diensten (zoals belijdenis-, rouw- en trouwdiensten) liturgieën (= orde van de dienst met te zingen Psalmen en Schriftlezing enz.) gemaakt. Gegevens dienen tijdig te worden doorgegeven aan de predikant voor de medewerkster opmaken liturgieën.

 

Tekst van de week

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam ….. Raadsman, Sterke God’(Jesaja 9:5)