Actueel


Tekst van de week

Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.’ (Matth.18:20)