Informatief


 

Lambertus Henrici kan dus gezien worden als de eerste protestante prediker van Oene, omdat hij verschillende roomse gebruiken en leerstellingen niet meer bracht.

De tweede protestantse predikant van Oene was Bartholomeus ter Cluisse (van 1590-1595). Waarschijnlijk is deze predikant in 1595 afgezet, omdat hij behoorde tot de “afgoedische en onbequame dinaeren”.

De derde predikant was Johannes Ketteler. Ook deze werd vanwege “groote faulten in den kerckendienst” afgezet.

De vierde was Thomas van Dinslaken, opgevolgd door Johannes Rosaeus
In 1627 werd Johannes Rosaeus afgezet, omdat er te veel kwalijke geruchten over hem de ronde deden. Dat enkele predikanten werden afgezet, heeft te maken met het feit, dat zij nog te weinig afstand konden nemen van de Roomse Katholieke ideeën

Uit de 17e eeuw weten we niet zoveel.

Als we de verhalen van het klooster erop nalezen (we wisten al, dat er een belangrijke verhouding was tussen het klooster Maria te Nazareth en de kerk), kunnen we alleen (nog) maar gissen, of de kerk ook last heeft gehad van de rondtrekkende legers tijdens de 80 jarige oorlog! (1568-1648)


Van de Franse Revolutie weten we, dat toentertijd nogal wat vernielingen en beschadigingen zijn aangebracht in de kerk, maar ook buiten de kerk.
Zoals bijvoorbeeld

* aan de oude preekstoel

* aan de oude kansel Bijbel

* aan de rouwborden

* aan de muurschildering binnenzijde 1e pilaar nz

* aan de graven op het kerkhof.

Hier werden eveneens vernielingen en beschadigingen aangebracht. Ook werden de neuzen van beelden in de kerk afgevlakt.

 

 De huidige en de oude preekstoel


 

Tekst van de week

Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt (Jesaja 41:10)