Informatief


 

In het boek “Uit Gelre, Vereniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen. Deel LI, blz. 54 tot met 63 gaat het over Oene (Veluwe)” Uitgever S. Gouda Quint-D. Brouwer en zoon, Arnhem, 1951.

 

“OENE (Veluwe)"

Geheel vrij van de omliggende huizen ligt op een in onbruik geraakte dodenakker de kerk van de Hervormde Gemeente van Oene.
Ten zuiden van de kerk staat het huis van de koster (de Kosterie), met er achter vroeger de openbare lagere school. (nu de gymzaal Dorpsstraat)
Aan de westkant ziet men het Armhuis. (De huidige twee woningen, voorheen drie woninkjes, zijn in het beheer van de Diaconie) (nu Marktstraat)
Tussen Armhuis en kerk loopt een weg (nu Dorpsstraat) die er waarschijnlijk oudtijds niet was. (vroeger was dit het kerkenpad)”.

Ten oosten van de kerk staan de pastorie en het verenigingsgebouw de Ark aan de Keizerstraat.

 

De pastorie 1862 - 1970

 

De huidige pastorie

 

Verenigingsgebouw de Ark

 

Gevelsteen kosterswoning

De “kosterij” is dus herbouwd in 1914 en de genoemde kerkvoogden hebben hiertoe wellicht opdracht gegeven.

 

 

 

Tekst van de week

Zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen’. (Matth.20:28)