Informatief


 

 

De lelie is de bloem die we veel in de kerk tegenkomen (zie de gewelven alleen maar). Als de lelie voorkomt in de kerk (en dat geldt ook voor andere kerken) is de vorm meestal afwijkend van de natuurlijke bloem.

 
Ze hebben met elkaar gemeen:

1. dwarsbalkje
2. boven het dwarsbalkje de drie oprijzende bladeren
3. beneden het dwarsbalkje de drie naar beneden hangende bladeren

 - Waarom een lelie in de Kerk? Is dat wel zo Bijbels?
Op verschillende plaatsen in de Bijbel wordt de lelie genoemd.
Hooglied 2 : 1 “Een Lelie der Dalen”.~ 2 “Gelijk een lelie onder de doornen”.
Lucas 12 : 27 “Aanmerkt de leliën”
Matth. 6 : 28 “Aanmerkt de leliën des velds”.
Bij de laatste twee teksten gaat het meer om de lelietjes-van-dalen. Deze bloemen zijn het teken van eenvoud.
De eerste twee lelies gaan we wat meer onderzoeken. De lelie is in de twee teksten van Hooglied het teken van onschuld en reinheid (lelieblank).
N.B.    De lelie komt ook voor in oude Griekse verhalen. Het is daar vooral het teken van majesteit.

 

- Waarom juist de lelie in deze Kerk?
Uitgangspunt: de nonnen van het klooster Nazareth te Oene kwamen in deze kerk. Als de nonnen hier kwamen wilden ze iets zien, dat rechtstreeks met hen te maken had.

1. de nonnen van het klooster behoorden tot de Orde der Franciscanen. Deze Orde is gesticht door Franciscus van Assisi. Franciscus was een monnik die eerst niet veel gehoor (luisterpubliek) had. Er zijn verhalen bekend, dat hij preekte voor de dieren en bloemen (reinheid). Later is de lelie o.a. een teken voor Franciscus geworden. Alle andere Franciscanen hebben later dit teken overgenomen.
2. de nonnen hadden het klooster genoemd/gewijd aan Maria van Nazareth.
Later werd de lelie het teken van Maria van Nazareth. (reinheid).
Verder kunnen we slechts alleen nog maar gissingen maken waarom de lelie in deze kerk voorkomt.

“Gelijk een lelie onder de doornen”: de goeden, reinen en onschuldigen onder de slechten, onreinen. De prikkende distel tegenover de zachte lelie.
Het teken voor de Hervormden tijdens de 16e eeuw. (De Hervormden verkregen geen godsdienstvrijheid van de Rooms-katholieken. Misschien dat men later daarom wel deze lelies overal heeft laten zitten. (‘t kwam misschien wel goed uit?).
Men zegt wel, dat de lelie van de fascine afstamt. Fascine zijn takkenbossen waarmee men de drassige grond begaanbaar maakte. En Oene lag vroeger in een moerassige streek! Misschien kwam daarom het teken ook wel aardig uit.

 

- Waar komen we de lelie tegen in/bij de Kerk?

1. aan de gewelven bevinden zich prachtige lelieschilderingen
2. in de kerk staan twee afbeeldingen van kruisen op de muur. Dit zijn leliekruisen.
3. boven op het kerkdak (koorkant) een smeedijzeren kruis, het leliekruis.
4. op de rouwborden in de consistoriekamer.
5. misschien is één van de muurschilderingen wel Maria van Nazareth.
maar dit is een gissing.
De Franse lelie is het teken geweest van de Bourbons.

 

Tekst van de week

Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt (Jesaja 41:10)