Informatief


 

Het doopvont dateert uit 1951. Het is geschonken door meubelmaker J.M. Wijnbergen uit Oene, die ook de nieuwe preekstoel had gemaakt. Het is in dezelfde stijl gebouwd als de preekstoel en vormt daarmee een passend geheel. Het is achtkantig, o.a. symbool voor de acht mensen die in de Ark van Noach gingen en behouden bleven tijdens de zondvloed. Ook in het doopformulier wordt naar de zondvloed verwezen. Daarnaast wordt als motief genoemd, dat op de achtste dag de joodse jongetjes besneden werden. Op het deksel van het doopvont staat in houtsnijwerk een duif. Het symbool van vrede en rust. Ook de duif werd door Noach uit de ark gelaten.

 


Duif op het achtkantige doopvont

 

 

Tekst van de week

Maak u gereed om uw God te ontmoeten’ (Amos 4: 12b)