Informatief


 

Hieronder nog enkele foto’s van het oude kerkinterieur uit de twintiger jaren van de vorige eeuw

(bron ”Rijksdienst voor Monumentenzorg, Den Haag”)

 

      

 

         

 

 

 

       

 

 

 

       

Tekst van de week

‘Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. (Matth.10: 29-32)