Informatief


 

Oene heeft één kerkgebouw, de Hervormde Kerk, Dorpsstraat 1

De oudste gegevens dateren van 1176, in welk jaar de kerk voor het eerst wordt genoemd als een tot de moederkerk van Epe behorende kapel. De kapel in Oene is waarschijnlijk gesticht in de tweede helft van de achtste eeuw. In die tijd was het Liudger die als Evangelieprediker onder de priester Lebuïnus in Deventer werkte en in de IJsselstreek op diverse plaatsen bidkapellen stichtte. In 1238 wordt de kapel van het kerspel Epe afgescheiden en verheven tot zelfstandige parochiekerk. De hiervoor genoemde kapel is thans nog terug te vinden in de vorm van het middenschip van de huidige kerk, terwijl ook de ruimte onder de toren daartoe behoorde. Zeer waarschijnlijk heeft er in 1238 tevens een verbouwing van de éénbeukige, Romaanse kapel plaatsgevonden, waarbij het tufstenen gebouw en de toren met bakstenen zijn verhoogd.

Ook daarna onderging het kerkgebouw meerdere malen een wijziging, o.a. in 1951 aanbouw en in 1985 portaal oostzijde. 

 

 


 

 

 

 

 

 

Tekst van de week

Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt (Jesaja 41:10)