Hervormde Kerk Oene

 • Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Oene. U vindt op deze website informatie over onze hervormde gemeente en alle activiteiten die daarin plaatsvinden. Deze informatie is zowel bedoeld voor mensen die met onze gemeente willen kennismaken als voor onze eigen gemeenteleden.

Komende diensten

 • Zondag 8 december 2019 (2e adventszondag)

  09.30 uur: ds. E. Mijnheer (voorbereiding Heilig Avondmaal)
  15.00 uur: ds. E. Mijnheer (aangepaste dienst m.m.v. het Regenboogkoor)

Komende activiteiten

Bibliotheek en boekenstand
vrijdag 18:30 - 20:00


Bovenstem
vrijdag 19:00 - 20:15


Kidsclub
vrijdag 19:00 - 20:15


Tienerclub
vrijdag 19:30 - 21:00


oppasdienst
zondag 09:00 - 11:00


Zondagschool
zondag 11:00 - 12:00


Anker
zondag 19:30 - 21:30


Seminair Ben Zwi
maandag 13:30 - 22:00


Oefenen kerstliederen (Ina Tessemaker)
maandag 14:30 - 16:00


Gebedskring
maandag 19:30 - 20:00


Laatste nieuws

 • Samenstellen en bezorgen kerstattenties

  Elk jaar organiseert de diaconie, samen met vele vrijwilligers, het samenstellen en verspreiden van de kerstattenties voor ouderen, alleenstaanden, zieken en hen die een blijk van medeleven kunnen gebruiken.

  Lees meer...  
 • Kerstmiddag ouderen en alleenstaanden

  Op donderdag 12 december is er een ouderenmiddag in De Ark, deze middag willen we de geboorte van de Heere Jezus gedenken.

  Lees meer...  
 • Inzage jaarstukken

  De jaarstukken van het College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen liggen, volgens goed gebruik voor u ter inzage. Het betreft de jaarrekening 2018 en de begroting 2020.

  Lees meer...  
 • Kerstviering Christenvrouw ‘Yentl’ en Bijbelkring ‘Loïs’

  Op dinsdag 17 december a.s. mogen we als leden van bovenstaande verenigingen samen het Kerstfeest vieren. Het thema van de avond is: ‘Gezegend Hij Die komt’.

  Lees meer...  
 • Kerstgroetactie Friedensstimme 2019

  Allen hartelijke dank die al een Bijbel, evangelisatie pakketje of setjes kerstkaarten hebben besteld, om te verzenden naar de voormalige Sovjet-Unie.

  Lees meer...  
 • Bibliotheek en Boekenstand gesloten

  In verband met de kerstmarkt en de kerstvakantie zijn zowel de bibliotheek als de boekenstand gesloten op vrijdag 13 en 27 december

   
 • Aangepaste dienst zondagmiddag 8 december

  Op zondag 8 december n.m. wordt een aangepaste kerkdienst gehouden. Iedereen is daar van harte welkom.

  Lees meer...  
 • Kerst: Liefde heeft een naam gekregen

  In deze tijd van advent en verwachten een hartelijk welkom voor een ieder op maandagavond 9 december om 19.30 uur in de bovenzaal van de Ark, om samen te bidden voor kerk, gemeente en maatschappij.

  Lees meer...  
 • Voorbereiding, viering en dankzegging Heilig Avondmaal

  Op zondag 8 december is er voorbereiding op het Heilig Avondmaal in de morgendienst. En op zondag 15 december is ’s morgens de viering van het Heilig Avondmaal en in de middagdienst de dankzegging op het Heilig Avondmaal.

   
 • Kinderkerstfeest

  Kom jij ook op het kinderkerstfeest voor kinderen van 0-12 jaar?

  Lees meer...

Tekst van de week

 ‘Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven’. (Jesaja 7:14)