Hervormde Kerk Oene

 • Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Oene. U vindt op deze website informatie over onze hervormde gemeente en alle activiteiten die daarin plaatsvinden. Deze informatie is zowel bedoeld voor mensen die met onze gemeente willen kennismaken als voor onze eigen gemeenteleden.

Komende diensten

Komende activiteiten

21 apr 09:00 - 11:00
Oppasdienst

26 apr 18:30 - 20:00
Bibliotheek

28 apr 09:00 - 11:00
Oppasdienst

03 mei 18:30 - 20:00
Bibliotheek

05 mei 09:00 - 11:00
Oppasdienst

10 mei 18:30 - 20:00
Bibliotheek

12 mei 09:00 - 11:00
Oppasdienst

17 mei 18:30 - 20:00
Bibliotheek

19 mei 09:00 - 11:00
Oppasdienst

24 mei 18:30 - 20:00
Bibliotheek

Laatste nieuws

 • kerk.pngAanmelden beheer van de Ark en van de kerk

  Voor het beheer van de Ark zoeken wij nog iemand die dit op zich zou willen nemen. Op den duur zal het beheer van de kerk ook onder dit beheer gaan vallen (dus kosterschap van kerk en van ‘de Ark’).

  Lees meer …

   
 • vrijwilligers.pngOok dit jaar hopen we als kerkrentmeesters en diaconie weer een vrijwilligersavond te organiseren. Deze staat gepland op D.V. vrijdag 3 mei. We hopen deze avond te beginnen om 19.30 uur. Iedereen die zich binnen onze gemeente inzet is van harte welkom!

  Lees meer …

   
 • klussendag.pngKlussendag 2024 op D.V. 25 mei a.s.
  Om al vast te noteren: op D.V. zaterdag 25 mei a.s. willen we weer na een lange periode de jaarlijkse klussendag houden. Het gaat om schoonmaakwerkzaam-heden/onderhoud van de kerkelijke gebouwen. Nader bericht volgt.
  Het college van kerkrentmeesters

   

   
 • solidariteitskas.pngInning bijdrage solidariteitskas voortaan in juni

  Voor degene die de volmacht tot automatische incasso heeft ingeleverd: dit jaar wordt de bijdrage over 2024 D.V. half juni automatisch van uw rekening afgeschreven.

  Lees meer …

Tekst van de week

Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.’ (Matth.18:20)