Hervormde Kerk Oene

 • Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Oene. U vindt op deze website informatie over onze hervormde gemeente en alle activiteiten die daarin plaatsvinden. Deze informatie is zowel bedoeld voor mensen die met onze gemeente willen kennismaken als voor onze eigen gemeenteleden.

Komende diensten

 • Zondag 22 juli 2018

  09.30 uur ds. R.H. Kieskamp (Lienden)
  19.00 uur ds. M. Goudriaan (Ede)

Komende activiteiten

oppasdienst
zondag 09:00 - 11:00


Laatste nieuws

 • Jaarrooster

  Nu de vakantieperiode is aangebroken gaan we ervan uit dat de besturen van verenigingen/clubs e.d. die gebruik maken van ‘de Ark’ hun vergaderschema voor het seizoen 2018- 2019 wel klaar hebben. Wellicht heeft u dit al opgestuurd naar koster Junte, maar ook de kerkenraad ontvangt graag uw gegevens.

  Lees meer...  
 • Boekenstand en bibliotheek in de zomervakantie

  Zowel de boekenstand als de bibliotheek zijn in de zomervakantie gesloten op 27 juli en 10 augustus. Op de andere vrijdagen zijn wij gewoon geopend en bent u van harte welkom! De teams van zowel de bibliotheek als de boekenstand wensen u een fijne zomervakantie toe.

   
 • Verschijning kerkbode in de zomervakantie

  In de vakantieperiode verschijnt de Veluwse Kerkbode D.V. niet in week 30, 32 en 34.

  Lees meer...  
 • Witte Tent Week

  Nog steeds zijn we druk bezig met de voorbereidingen van de Witte Tent Week. De Witte Tent Week vindt dit jaar plaats op woensdag 22 t/m vrijdag 24 augustus 2018.

  Lees meer...  
 • Zendingsmiddag te Oene

  Op D.V. woensdag 15 augustus 2018 wordt weer de jaarlijkse zendingsmiddag in de Hervormde Kerk te Oene gehouden. Sprekers deze middag zijn: Ds. M. Messemaker (Nijkerk), Ds. R. v.d. Kamp (Putten) en Ds. M. v. Kooten (Elspeet). Ds. E. Mijnheer zal deze middag de opening en sluiting verzorgen.

  Lees meer...

Tekst van de week

 Dan zult u roepen en de HEERE zal antwoorden, dan zult u om hulp roepen en Hij zal zeggen: Zie, hier ben Ik.’ (Jesaja 58:9)