Hervormde Kerk Oene

 • Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Oene. U vindt op deze website informatie over onze hervormde gemeente en alle activiteiten die daarin plaatsvinden. Deze informatie is zowel bedoeld voor mensen die met onze gemeente willen kennismaken als voor onze eigen gemeenteleden.

Komende diensten

 • Zondag 26 november 2017

  09.30 uur ds. E. Mijnheer Bediening HA
  15.00 uur ds. E. Mijnheer Dankzegging en Nabetrachting HA

Komende activiteiten

Boekenstand
vrijdag 18:30 - 19:45


Kids club
vrijdag 18:30 - 19:45


Bibliotheek
vrijdag 18:30 - 20:00


Tienerclub
vrijdag 19:00 - 21:00


Meisjesclub
vrijdag 20:00 - 21:15


Avondsmaal kring
zaterdag 19:00 - 20:00


Oppasdienst
zondag 09:00 - 11:00


Catechisatie 16-18
maandag 19:00 - 19:45


Yentl koffiemorgen
dinsdag 09:30 - 12:00


Catechisatie 12-18
dinsdag 18:15 - 20:00


Laatste nieuws

 • 28 november - De christenvrouw ’Yentl’

  Op dinsdag 28 november is er een koffiemorgen. Mevr. Romkje Fountain komt spreken over: “ Het leven van Corrie ten Boom”. Corrie was een evangeliste en verzetsstrijdster in de Tweede Wereldoorlog, die met haar familie in de oorlog onderdak bood aan joodse vluchtelingen. Zelf overleefde ze een arrestatie en gevangenschap. Over haar oorlogservaringen werd het bekende boek “De schuilplaats” geschreven. Later is dit boek ook verfilmd. Het vroegere huis van de familie Ten Boom in Haarlem is tegenwoordig een museum, ter nagedachtenis aan het evangelisatiewerk van Corrie ten Boom. Mevr. Fountain is haar secretaresse geweest. De bijeenkomst wordt gehouden in verenigingsgebouw de Ark, Keizerstraat 4 in Oene. Inloop vanaf 9.15 uur. Het programma start om 9.30 uur en duurt tot ongeveer 11.30 uur. Toegang is gratis. Iedereen is van harte welkom. Hartelijke groet,

  het bestuur

   
 • 30 november – Gemeenteavond

  Op donderdag 30 november houden we onze gemeenteavond. Inloop 19.30 uur. Aanvang 19.45 uur in de Ark. De agenda ziet er ongeveer als volgt uit:

  Lees meer...  
 • 9 december - Oud papier actie

  Op zaterdag 9 december wordt in Oene de driemaandelijkse oud papier actie gehouden van de Hervormde kerk. U kunt het papier zaterdag voor 8.00 uur aan de weg plaatsen. Wij komen het dan bij u ophalen.

  Lees meer...  
 • Nieuws van de bibliotheek in de Ark

  Rest van het jaar gratis proberen
  Wie nog niet met onze bibliotheek in de Ark bekend is, is van harte welkom om het de laatste weken van het jaar gratis te komen proberen.

  Lees meer...  
 • Oproep voor de Oppasdienst! Wie wil helpen?

  Allereerst willen we een ieder die het afgelopen jaar geholpen heeft bij de oppasdienst hartelijk danken voor de hulp! Aangezien het oppasdienstrooster van het jaar 2017 ten einde loopt, en we een nieuw oppasdienstrooster in elkaar willen zetten voor het jaar 2018, zijn we op zoek naar mensen die hier bij willen helpen.

  Lees meer...  
 • Inloggen op kerkoene.nl i.v.m. privacygevoelige informatieInloggen

  Begin juni maakten wij u bekend dat er binnenkort moet worden ingelogd op kerkoene.nl om bepaalde onderdelen van de website te kunnen bekijken, omdat het vanuit de overheid verplicht is om privacygevoelige informatie (op de website) te beschermen.
  Met ingang van 1 oktober is het zover. Om Kerkbode, Adressen, Contacten en het Fotoboek te kunnen zien dient u in te loggen.

  Lees meer...

Tekst van de week

En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt. Joh. 17 : 3