Hervormde Kerk Oene

 • Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Oene. U vindt op deze website informatie over onze hervormde gemeente en alle activiteiten die daarin plaatsvinden. Deze informatie is zowel bedoeld voor mensen die met onze gemeente willen kennismaken als voor onze eigen gemeenteleden.

Komende diensten

 • Via internet:

  De kerkdiensten (met beeld en geluid) kunt u volgen op: www.kerkoene.nl/live

  De kerkradio-uitzendingen (alleen geluid) zijn via kerkradio en via deze link te beluisteren.

Komende activiteiten

06 dec 19:30 - 22:00
Moderamen

07 dec 18:00 - 20:00
Catechisatie 12-13 jaar

07 dec 19:00 - 21:00
Catechisatie 14 jaar en ouder

07 dec 20:00 - 21:30
Alemet

09 dec 19:30 - 22:30
Kerkenraadvergadering

12 dec  9:30 - 11:00
Oppasdienst

12 dec 11:00 - 12:00
zondagschool

14 dec 18:00 - 20:00
Catechisatie 12-13 jaar

14 dec 19:00 - 21:00
Catechisatie 14 jaar en ouder

14 dec 20:00 - 21:30
Alemet

Laatste nieuws

 • Ouderenmiddag

  Helaas moeten wij u meedelen dat de ouderenmiddag op 9 december vanwege de coronabesmettingen niet doorgaat.

  Lees meer...  
 • Aanpassing corona maatregelen

  Vanwege de aangescherpte corona maatregelen en de wettelijke verplichting om 1,5 meter afstand te bewaren moeten we helaas ook de bezoekregels van de kerkdiensten weer aanpassen.

  Lees meer...  
 • Start/opgave Huwelijkskring

  Als je trouwt verandert er heel wat in je leven, je verlaat (definitief) je ouderlijk huis en begint samen een nieuw gezin.

  Lees meer...  
 • Bibliotheek
  I.v.m. de nieuwe coronamaatregelen mogen we tijdelijk niet op vrijdagavond open.

  Lees meer...  
 • Heilige Doop

  De eerstvolgende doopzitting zal plaatsvinden op 3 januari 2022.

   

  Lees meer...  
 • Ouderenmiddag (om te noteren)

  De eerstvolgende ouderenmiddag zal plaatsvinden op 9 december. Aanvang 16.00 uur. Deze middag staat in het teken van Advent.

Tekst van de week

‘Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is Zijn goedertierenheid machtig over wie Hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen. (Psalm 103:11-13)